Αφίσα που κολλήθηκε σε κεντρικά σημεία της Σπάρτης.

17

This entry was posted in 9. Άλλων. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.