Αντιμιλιταριστικό Μπαρ την Πέμπτη 14/1, στις 20:00

Good music saves your soul !
punk, postpunk, dark, synth, electro pop
για την οικονομική ενίσχυση των ολικών αρνητών στράτευσης.

arn_str

Αρνητές/τριες.

This entry was posted in 9. Άλλων. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *