Εκδήλωση- συζήτηση με αφορμή το έργο του Mikhail Bakunin, Σάββατο 25/10, 20:30.

Εκδήλωση-συζήτηση με αφορμή τα βιβλία του Mikhail Bakunin
“Θεός και Κράτος” και “Κριτική της Υπάρχουσας Κοινωνίας”
και παρουσίαση των ελληνικών εκδόσεων του έργου του.

bacu

Aπό την ομάδα αυτομόρφωσης
της Αυτοδιαχειριζόμενης Δανειστικής Βιβλιοθήκης στο Αυτόνομο Στέκι.

This entry was posted in 6. Βιβλιοθήκη. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *